Novosti

Novo u ponudi! Mindray

višeparametarski monitori, pulsoximetri, monitori vitalnih funkcija, centralni monitorski sistemi, telemetrijski monitorski nadzor. Široka lepeza kvalitetnih monitorskih uređaja pruža Vam se kako bi zadovoljila svaku vašu potrebu, kako u bolničkom okruženju, tako i u privatnoj praksi.

Višeparametarski monitori, pulsoximetri, monitori vitalnih funkcija, centralni monitorski sistemi, telemetrijski monitorski nadzor. Široka lepeza kvalitetnih monitorskih uređaja pruža Vam se kako bi zadovoljila svaku vašu potrebu, kako u bolničkom okruženju, tako i u privatnoj praksi.