Novosti

Laboratorijska ispitivanja ispravnosti i sigurnost

Već dulje vrijeme tvrtka Elektroničar prilikom servisa obavezno vrši sigurnosno testiranje uređaja prema uputstvima proizvođača i sigurnosnim normama - HRN IEC 60601-1. U posljednje vrijeme tvrtka Elektroničar obnovljena je najmodernijim sigurnosnim analizatorima te je time znatno proširen broj uređaja koji se mogu podvrgnuti sigurnosnim testiranjima.

Zbog specifične primjene električnih medicinskih uređaja, zahtjevi za njihovom sigurnom primjenom puno su veći nego kod ostalih uređaja. Medicinski uređaji mogu predstavljati niz opasnosti za pacijente, korisnike i servisere. Sva električna oprema moze izložiti ljude utjecaju električne struje. U slučaju medicinskih uređaja ova opasnost je tim veća jer vodljivi dijelovi uređaja pri upotrebi dolaze u dodir s tijelom. Pri tome se javljaju odvodne struje koje ne smiju prelaziti određene opasne vrijednosti.

 

Kako bi servisirani uređaji i dalje zadržali svoju punu funkcionalnost i odgovarali sigurnosnim normama u našem smo servisu razvili kontrolne sisteme te nabavili najmoderniju opremu za analizu i testiranje. Svaki servisirani uređaj prolazi kontrolu prema sigurnosnoj normi HRN EN 60601-1 i dobiva za to predviđenu potvrdu. Kontrolni pregledi izvršeni prema tim standardima u potpunosti osiguravaju funkcionalnost i prije svega sigurnost pri radu sa uređajima koji zadovolje na takvom testu.

 

Kontroli je moguće podvrgnuti i ispravne uređaje za koje se zna da takva kontrola nije učinjena duže vrijeme, a kao potvrda ispravnosti. Preporuka većine proizvođača medicinske opreme je taj test provoditi periodički - jednom godišnje. Ukoliko se pokaže potreba za dužom intervencijom na Vašem uređaju u nekim smo slučajevima u mogučnosti privremeno osigurati zamjenski uređaj kojim se možete služiti do završetka popravka.