Novosti

Upravljanje kvalitetom poslovanja i okolišem

Od prosinca 2012. godine uveli smo u naše poslovanje sustav upravljanja kvalitetom sukladno zahtjevima norme ISO 9001:2008 te integrirali i sustav upravljanja okolišem sukladno zahtjevima norme ISO 14001:2004!

Prateći ciljeve koje smo si zadali u pogledu kvalitete poslovanja, stalnog napretka i poboljšavanja naših usluga te brige spram okoliša koje naše poslovanje uzrokuje, u 2012. godini uveli smo u naše poslovanje sustave upravljanja kvalitetom i sustav upravljanja okolišem sukladno zahtjevima normi ISO 9001:2008 odnosno ISO 14001:2004. Uspješnost primjene navedenih normi u prosincu 2012. godine potvrđena nam je izdavanjem odgovarajućih certifikata od strane tvrtke SGS Adriatica d.o.o.