Usluge

NAŠE USLUGE

Servis

Osnovna djelatnost poduzeća Elektroničar d.o.o. je servis medicinskih uređaja odnosno održavanje svih modela uređaja iz našeg prodajnog programa, kao i podrška vezana uz korištenje uređaja.

Stalnim školovanjem naših servisera nastojimo održati visoki stupanj kvalitete kako bismo bili u stanju pružiti što bržu i kvalitetniju uslugu. Servisna služba je kvalitetno opremljena i potpuno motorizirana radi bržeg i potpunijeg pristupa klijentima na području cijele Republike Hrvatske.

Nakon dojave kvara osiguran je promptni dolazak servisera te u slučajevima gdje nije moguće otkloniti kvar na lokaciji klijenta, osiguravamo transport do našeg servisa. Poduzeće je potpuno informatizirano što osigurava bolju i bržu komunikaciju s proizvođačima uređaja koji se servisiraju. Na skladištu, osim velikog izbora potrošnog materijala i pribora, imamo i dovoljan broj servisnih dijelova. Za izuzetno rijetke slučajeve kada nemamo dijelove na skladištu osigurana je njihova dobava u vrlo kratkom roku od proizvođača.

ŠTO SERVISIRAMO

ARGUS - infuzijske pumpe, perfuzore, injektomate; B-K MEDICAL - dijagnostičke ultrazvučne uređaje,  videoprintere; BERCHTOLD - elektrokirurške uređaje, operacijske svjetiljke; BIONET - EKG, CTG, monitore vitalnih funkcija; BIONICS-BIOSYS - monitore vitalnih funkcija, EKG, CTG; BOWA - elektrokirurške uređaje; DANTEC - urodinamske i urološke uređaje, EEG,EMG; DATASCOPE - monitore vitalnih funkcija, defibrilatore; EDAN - CTG, EKG; Ei - EKG, defibrilatore, EEG, REO; ESAOTE PIE MEDICAL - dijagnostičke ultrazvučne uređaje, veterinarske UZV, UZV sonde; EVERYWAY - fizikalna terapija, prijenosne TENS, EMS; GYMNA-UNIPHY - fizikalna terapija,  elektrostimulacija, ultrazvučna terapija, lasere, kratki val; HETTICH - laboratorijske centrifuge; HEYER - inhalatore; HUNTLEIGH - CTG uređaje, fetal detektore; LODE - ergometre, ergometar trake i ergometrijske bicikle; MAICO - audiometre, timpanometre, "gluhe" komore, pribor; MARQUETTE-HELLIGE - EKG, defibrilatore, CTG, ergometrije, monitore vitalnih funkcija; MARTIN - elektrokirurške uređaje, elektroskalpele, operacijske svjetiljke; MICROMED - digitalne EEG, video EEG, EMG; MINDRAY - višeparametarske monitore, monitore vitalnih funkcija; MIR - spirometre; MORTARA - EKG, ergometrija, holteri; NOUVAG - vakuum aspiratore, inhalatore; PRESTIGE-MEDICAL - autoklave, sterilizatore; RIZ - EKG, defibrilatore, monitore, EEG; SCHILLER - EKG,  defibrilatore, monitore vitalnih funkcija, ergometrije, ergo-bicikle i trake, spirometre; TEHTNICA - centrifuge; TRUMPH - operacijske stolove; VALLEYLAB - elektrokirurške uređaje; i druge...