Usluge

NAŠE USLUGE

Sigurnost i kontrola kvalitete

Zbog specifične primjene električnih medicinskih uređaja, zahtjevi za njihovom sigurnom primjenom puno su veći nego kod ostalih uređaja. Medicinski uređaji mogu predstavljati niz opasnosti za pacijente, korisnike i servisere. Sva električna oprema moze izložiti ljude utjecaju električne struje. U slučaju medicinskih uređaja ova opasnost je tim veća jer vodljivi dijelovi uređaja pri upotrebi dolaze u dodir s tijelom. Pri tome se javljaju odvodne struje koje ne smiju prelaziti određene opasne vrijednosti

S ciljem postizanja veće sigurnosti korisnika medicinskih uređaja pružamo uslugu ispitivanja ispravnosti i sigurnosti slijedećih uređaja: aspiratora, audiometara, centrifuga, CTG-a, defibrilatora, EEG-a, EKG-a, elektroskalpela, EMG-a, infuzijskih pumpi, izvora hladnog svjetla, monitora, operacijskih svijetiljki, operacijskih stolova, sterilizatora, ultrazvučnih uređaja, uređaja za fizikalnu terapiju.

Kako bi servisirani uređaji i dalje zadržali svoju punu funkcionalnost i odgovarali sigurnosnim normama u našem smo servisu razvili kontrolne sisteme te nabavili najmoderniju opremu za analizu i testiranje. Svaki servisirani uređaj prolazi kontrolu prema sigurnosnoj normi HRN EN 60601-1 i dobiva za to predviđenu potvrdu. Kontrolni pregledi izvršeni prema tim standardima u potpunosti osiguravaju funkcionalnost i prije svega sigurnost pri radu sa uređajima koji zadovolje na takvom testu

Kontroli je moguće podvrgnuti i ispravne uređaje za koje se zna da takva kontrola nije učinjena duže vrijeme, a kao potvrda ispravnosti. Preporuka većine proizvođača medicinske opreme je taj test provoditi periodički - jednom godišnje. Ukoliko se pokaže potreba za dužom intervencijom na Vašem uređaju u nekim smo slučajevima u mogučnosti privremeno osigurati zamjenski uređaj kojim se možete služiti do završetka popravka.