Logo

Karlovačka cesta 26a, 10020 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 6545-815   Fax: +385 1 6545-808
OIB: 13970735570  MB: 0352519

Impressum:

Elektroničar – proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o.,
Karlovačka cesta 26a, 10020 Zagreb; 
Trgovački sud u Zagrebu; MBS: 080321859;
Temeljni kapital: 4.101.000,00 kn uplaćen u cijelosti;
Član uprave: Paško Roca;
Zagrebačka banka – Zagreb: IBAN2723600001101302867