ELEKTRONIČAR d.o.o.
Prodaja i servis medicinskih uređaja i pribora
Karlovačka cesta 26a, HR-10020 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 6545-815
Fax: +385 1 6545-808

OIB: 13970735570
MB: 0352519

Impressum:

Elektroničar – proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o., Karlovačka cesta 26a, 10020 Zagreb; 
Trgovački sud u Zagrebu; MBS: 080321859; Temeljni kapital: 4.101.000,00 kn uplaćen u cijelosti;
Član uprave: Paško Roca; Zagrebačka banka – Zagreb: IBAN2723600001101302867