Audiometar MA-41 i MA-42

ZAJEDNIČKE KARAKTERISTIKE MA 41 I MA 42 AUDIOMETARA:
 • Prijenosni audiometri (zrak,kost,govor, QuickSIN)
 • Tonska audiometrija: Zračna i koštana provodljivost, slobodno polje, Stenger, lock-track
 • Govorna audiometrija: Govor preko mikrofona, wave datoteke, CD/mp3,WRS, SRT, UCL, kalibracija slušnih aparata
 • MA42 dodatno sadrži i dijagnostičke testove poput: Tonska audiometrija: SISI, Decay, ABLB, MLB, MCL
 • Govorna audiometrija: Speech in noise, MCL, Mixing
 • Lako čitljivi ekran u boji
 • Čisti, pulsni, warble, uskopojasni i govorni ton.
 • Kompatibilan s audiometrijskim sobama
 • Direktan ispis rezultata ili spremanje u PDF obliku na USB flash memoriju ili računalo
 • Unos podataka o pacijentu direktno na uređaj
 • Ugrađena baza podataka i kompatibilnost s računalnim bazama podataka : NOAH i Maico
 • Opcija za visoki ton do 20.000Hz
 • Spajanje s računalom (USB i LAN)
SKU: 93167 Categories:
Pošalji upit: