Holter EKG DMS 300-4L

 • Prijenos EKG podataka pomoću USB kabela ili mini SD kartice
 • Memorija 4 Gb
 • Snimanje višednevnog (do 7 dana ) EKG holtera i respiracije
 • Snimanje pozicije pacijenta
 • HDMI za izolaciju artefakata
 • 3 i/ili 12 kanalno EKG snimanje (4,7 ili 10 žilni EKG kabel)
 • LCD: prikaz EKG-a u stvarnom vremenu, puls, vrijeme, stanje baterije,status EKG kabela, disanje
 • Posebni pacemaker kanal s do 10.240 uzoraka/sek.
 • Softver za interpretaciju i kreiranje nalaza

KARAKTERISTIKE SOFTVERA:

  • Analiza aritmija
  • Analiza promjene ST segmenta i procjena miokardijalne ishemije
  • Analiza fibrilacije atrija
  • R-R histogram
  • Klasifikacija QRS uzoraka
  • Automatsko i ručno uređivanje podataka o pacijentu
  • Vektor EKG-a
  • Kasni potencijali
  • T-wave alternans
  • Waterfall plot
  • HRT I HRV analiza
  • OSA analiza – analiza opstruktivne apneje u snu
  • Lorenzova krivulja, Superpozicija valnih oblika
  • Izmjena alatne trake prema potrebi
  • Radi na Windows OS
SKU: 91377 Category:
Pošalji upit: